SJ Resorts - шаблон joomla Joomla

Płatności

Font size:
 • Decrease
 • Reset
 • Increase
 1. Sanpro Synergy Sp. z o. o. (dawniej Biuro Podróży PARTNER) jest uprawnione do pobrania od Klienta należności za zakupione usługi.
 2. Należności za zakupione usługi i świadczenia płatne są wg warunków podróżowania na rachunek bankowy Sanpro Synergy Sp. z o. o. za pomocą dostępnych metod płatności. Jako datę dokonania zapłaty uznaje się datę zaksięgowania środków na rachunku odbiorcy. Gwarantuje to terminowe otrzymanie dokumentów podróży przez podróżnego. Brak opłaty za zarezerwowane świadczenia i usługi, w wyznaczonym warunkami uczestnictwa terminie, upoważnia Sanpro Synergy Sp. z o. o. do anulowania rezerwacji zgodnie z obowiązującymi warunkami podróżowania i płatności. Koszty anulacji powstałe w tym procesie obciążają Klienta.
 3. Dostępne metody płatności:
  1. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sanpro Synergy Sp. z o. o. 
   Realizacja Zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na rachunku bankowym Sanpro Synergy Sp. z o. o.;
  2. Płatności elektroniczne oraz Płatność kartą płatniczą realizowane są za pośrednictwem serwisu imoje.pl oraz Twisto.pl – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie internetowejhttps://www.imoje.pl/lubhttps://www.twisto.pl.:
   - Usługa imoje.pl świadczona jest przez ING Bank Śląski SA., ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód Wydział VIII  Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, kapitał zakładowy w kwocie 130.100.000,00 zł opłacony w całości, NIP: 634-013-54-75, REGON: 271514909
   - Usługa Twisto.pl świadczona jest przez Twisto Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 2, kod pocztowy: 02-566 Warszawa, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000689624, numer NIP: 9512442875, REGON: 367977970, o kapitale zakładowym w wysokości 1.000.000 zł.

Kontakt

Biuro Podróży PARTNER 32 792 86 05

ING BANK Śląski Spółka Akcyjna 
07 1050 1360 1000 0023 5973 0203

Rezerwacja:32 792 86 06
19 LAT
 • 
  Imię i Nazwisko:*
  E-mail:*
  Numer kontaktowy:*
  Nazwa imprezy:*
  Data rozpoczęcia imprezy:*
   / 
   / 
  Dodatkowe informacje:*
OBSŁUGUJEMY PŁATNOŚCI