SJ Resorts - шаблон joomla Joomla

Płatności

Font size:
 • Decrease
 • Reset
 • Increase


 

 1. Biuro Podróży PARTNER BPO jest uprawnione do pobrania od Klienta należności za zakupione usługi.
   
 2. Należności za zakupione usługi i świadczenia płatne są wg warunków podróżowania na rachunek bankowy Biura Podróży PARTNER BPO za pomocą dostępnych metod płatności. Jako datę dokonania zapłaty uznaje się datę zaksięgowania środków na rachunku odbiorcy. Gwarantuje to terminowe otrzymanie dokumentów podróży przez podróżnego. Brak opłaty za zarezerwowane świadczenia i usługi, w wyznaczonym warunkami uczestnictwa terminie, upoważnia Biuro Podróży PARTNER BPO do anulowania rezerwacji zgodnie z obowiązującymi warunkami podróżowania i płatności. Koszty anulacji powstałe w tym procesie obciążają Klienta.
   
 3. Dostępne metody płatności:
  1. Płatność przelewem na rachunek bankowy Biura Podróży PARTNER BPO.Realizacja Zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na rachunku bankowym Biura Podróży PARTNER BPO;
  2. Płatności elektroniczne oraz Płatność kartą płatniczą realizowane są za pośrednictwem serwisu
   imoje.pl oraz Twisto.pl – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie internetowej https://www.imoje.pl/ lub https://www.twisto.pl.
   - Usługa imoje.pl świadczona jest przez ING Bank Śląski SA., ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice,
   wpisany do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód Wydział VIII
   Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, kapitał zakładowy w kwocie 130.100.000,00 zł
   opłacony w całości, NIP: 634-013-54-75, REGON: 271514909
   - Usługa Twisto.pl świadczona jest przez Twisto Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
   z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 2, kod pocztowy: 02-566 Warszawa, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców
   przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
   pod numerem KRS: 0000689624, numer NIP: 9512442875, REGON: 367977970,
   o kapitale zakładowym w wysokości 1.000.000 zł.

Kontakt

Biuro Podróży PARTNER 32 792 86 05

ING BANK Śląski Spółka Akcyjna 
07 1050 1360 1000 0023 5973 0203

Rezerwacja:32 792 86 06
19 LAT
 • 
  Imię i Nazwisko:*
  E-mail:*
  Numer kontaktowy:*
  Nazwa imprezy:*
  Data rozpoczęcia imprezy:*
   / 
   / 
  Dodatkowe informacje:*
OBSŁUGUJEMY PŁATNOŚCI